Kalkulator oparty na ONP

Kalkulator oparty na ONP

W tym wpisie przedstawiam kalkulator oparty na odwrotnej notacji polskiej (ONP). O ONP być może napiszę więcej w przyszłości, w tym wpisie ograniczę się tylko do najważniejszych rzeczy.

ONP stanowi inny zapis znanych nam wyrażeń arytmetycznych. W życiu codziennym używamy tak zwanego zapisu infiksowego, co oznacza tylko tyle, że operator działania znajduje się pomiędzy operandami. Przykład:

6 + 8

Operandami są tutaj liczby 6 i 8, natomiast operator dodawania znajduje się między nimi. Dla nas jest to oczywiste i w zasadzie każdy się dziwi, że takie rzeczy są tłumaczone, bo są intuicyjne. Otóż, są oczywiste tylko dlatego, że od maleńkości (kołyski?) uczyli nas właśnie tego typu zapisu działań arytmetycznych.

Odwrotna Notacja Polska wprowadza inny zapis, mianowicie operator znajduje się za operandami, których dotyczy. Wyżej wymienione działanie w ONP wyglądałoby tak:

6 8 +

Trochę to mało czytelne, ale niech tam, przy dwóch liczbach ujdzie.

Ten prosty przykład w sumie każe się zastanowić, po co w ogóle ktoś wprowadził ONP. Tak troszkę z boczku: zanim powstała ONP, Jan Łukasiewicz w roku 1920 wprowadził Notację Polską, czyli tak zwany zapis prefiksowy – operator działania znajduje się przed operandami których dotyczy:

+ 6 8

Normalnie dłuższe wyrażenia zapisujemy często z użyciem nawiasów, co pomaga nam się rozeznać w kolejności poszczególnych działań. W zapisie ONP nawiasów nie ma, ponieważ zwyczajnie nie są do niczego potrzebne, a obliczenia wykonujemy od lewej do prawej. Przykład:

(6+4)*10

w notacji ONP zapiszemy:

6 4 + 10 *

Najpierw dodamy do siebie 6 i 4 a tak powstały wynik pomnożymy przez 10.

ONP używamy jedynie w informatyce, programy zapis „normalny” zamieniają na zapis w ONP po czym dokonują na nim obliczeń.

To tak w skrócie, więcej można znaleźć w internecie.

Poniżej przedstawiam kalkulator oparty właśnie na ONP. Pod adresem http://kalkulator-onp.moj-swiat.pl znajduje się strona kalkulatora z użyciem czystego html i jQuery.