You are currently viewing Podstawy bazy danych SQL – 3

Podstawy bazy danych SQL – 3

Wstęp

W tej części będziemy dalej zajmowali się bazą biblioteka, jednak już zmienioną. W pierwszej kolejności, jeśli chcemy zostawić sobie to co robiliśmy w poprzednich częściach – zmieńmy nazwę dotychczasowej bazy danych biblioteka na biblioteka_stara lub biblioteka_old, czy jeszcze jakoś inaczej. Jak to zrobić?

W phpMYAdmin jest to sprawa prosta: wystarczy na serwerze wybrać bazę danych, po czym w menu wybieramy „Operacje”. Na poniższych rysunkach przedstawiono po kolei wszystkie kroki:

Wybieramy zmianę nazwy bazy danych, wpisujemy nową nazwę np. „biblioteka_old” i klikamy „Wykonaj”:

Potwierdzamy zmianę nazwy i usunięcie starej bazy:

Baza danych jest zmieniona:

Mamy zachowaną starą bazę danych. Teraz utworzymy nową pustą bazę danych o nazwie biblioteka. W tym celu wracamy na stronę główną serwera klikając na „Serwer: MySQL:3306” i wybieramy z menu górnego „Bazy danych”, wpisujemy nazwę „biblioteka”, pamiętając o ustawieniu kodowania na „utf8mb4_general_ci”:

Klikamy „Utwórz” i zostaniemy przekierowani na stronę tworzenia tabeli:

W tej chwili przerwiemy nasze poczynania. Mamy już utworzoną bazę danych i zostawimy ją na chwilę pustą.